Obchodné podmienky spoločnosti YACHT ACADMY s.r.o. so sídlom Kollárova 73, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČ: 36 703 834, DIČ: 2022275090, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 18293/L.

1) ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky spoločnosti YACHT ACADMY s.r.o. so sídlom Kollárova 73, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČ: 36 703 834, DIČ: 2022275090, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 18293/L („predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou („kupujúci / objednávateľ“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.yachtacademy.sk, v súvislosti s vytváraním objednávky tovaru kupujúcim, ktorý je ponúkaný v uvedenom internetovom obchode predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“) a v súvislosti s ňou. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

2) REGISTRÁCIA A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme YACHT ACADEMY s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy YACHT ACADEMY s.r.o..

Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@yachtacademy.sk, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

3) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár („košík“) vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „pridá“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu kliknutím na príslušné tlačítko „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
  • požadovanom spôsobe a lehoty doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, (ďalej „objednávka“).

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky tovaru ponúkaného predávajúcim na webovej stránke zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ v poslednom kroku objednávky. Údaje kupujúceho uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky, najneskôr však do 24 hodín od obdržania objednávky, toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou tím, že mu pošle kópiu objednávky ako potvrdení prijatia a potvrdenie objednávky, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v príslušnej objednávke a (ďalej „elektronická adresa kupujúceho“).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

V prípade neobdržania potvrdenia riadne podanej objednávky na uvedenú elektronickú adresu kupujúceho, je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom kontaktného čísla resp. e-mailu uvedeného v týchto obchodných podmienkach.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to spravidla s osobami, ktoré skôr podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok) alebo iný záväzkový právny vzťah s predávajúcim.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky a expedícií tovaru ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý je alebo nie je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) CENA A SPÔSOBY ÚHRADY

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju a to vrátane uvedenia cien ponuky predávajúceho. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, pokiaľ nie je pri príslušnej položke uvedené výslovne inak. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s vyzdvihnutím a doručením tovaru.

Spôsob platby za objednaný tovar si vyberá kupujúci pri tvorbe objednávky.
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • platba bankovým prevodom – pri výbere tejto možnosti obdržíte proforma faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na bankový účet. Originál faktúra ako daňový doklad Vám bude dodaný s tovarom.
  • dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

4) VYZDVIHNUTIE TOVARU, DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Vyzdvihnutie tovaru

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás o možnom termíne osobného odberu budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v dohodnutom čase s predávajúcim.

Doručenie a dodacie podmienky

Objednaný tovar doručujeme kuriérskou službou UPS. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Doba dodania tovaru závisí od jeho dostupnosti.

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky uvádzame predpokladanú dodaciu lehotu tovaru, ktorý je alebo nie je skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ je tovar skladom, je expedovaný do 7 pracovných dní, resp. od obdržania identifikácie Vašej platby. Ak tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Po odoslaní tovaru, je Vám na emailovú adresu (ktorú ste zadali pri registrácii), odoslaný email s linkom na ktorom môžete Vašu zásielku sledovať. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Tovar doručovaný službou UPS

Zásielka je doručená nasledujúci pracovný deň od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Tovar je kuriérskou spoločnosťou dopravovaný iba počas pracovných dní na Vami zvolenú adresu.

V prípade ak Vás kuriér nezastihne, spojí sa s Vami telefonicky na čísle uvedenom pri registrácií a dohodne si najvhodnejší termín dodania tovaru.

Cenník dopravy kuriérom v rámci SR (mimo nadrozmerných zásielok)
Doprava tovaru do 10 kg – 4.50 € bez DPH (5.40 € s DPH)
Dobierečné (platba v hotovosti prepravcovi) – 2.50 € bez DPH (3.00 € s DPH)

*pri nadrozmerných zásielkach Vás bude predajca o cene zásielky vopred informovať.

Na čo si dať pozor pri preberaní zásielky od prepravcu a čo robiť keď je zásielka poškodená?
Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie prepravca UPS neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originálna páska, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás (telefonicky, mailom). V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti UPS 02/16160.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, je potrebné kontaktovať nás do 24 hodín od prevzatia zásielky.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie, vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

5) REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 9. Obchodných podmienok.

6) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

Výrobok zašlite alebo osobne doručte na adresu – YACHT ACADEMY s.r.o., Kollárova 73, 036 01 Martin. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov či tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

7) ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 7 (slovom sedem) dní ako náhrada za čas dopravy.

8) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

9) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo opotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

YACHT ACADMY s.r.o.
Kollárova 73,
Martin, 036 01
Slovenská republika
IČO: 36 703 834
DIČ: 2022275090

YACHT ACADEMY s.r.o.
Tel.: 00421917 640 687
Web.: www.yachtacademy.sk
Info: info@yachtacademy.sk

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš tím YACHT ACADEMY

Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2017 do odvolania.

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.